Есенна ваканция

27/10/2023


Уважаеми родители и ученици,

Напомняме Ви, че от 28. 10. 2023 до 01. 11. 2023 г. вкл. всички ученици са в Есенна ваканция (Заповед № РД 09-2047/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката).

Очакваме всички ученици отново на училище на 02. 11. 2023 г. (четвъртък) по установения график и дневен режим.