Есенна ваканция

28/10/2022

  Уважаеми родители и ученици,
Напомняме Ви, че от 29. 10. 2022 до 01. 11. 2022 г. всички ученици са в Есенна ваканция /Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката/.
 Очакваме всички ученици отново на училище на 02. 11. 2022 г. /сряда/.