Древен Рим през погледа на петокласниците

28/04/2022

 С интерес учениците от V клас в часовете по История и цивилизации изучават историята на Древен Рим и превръщането на града от малко селище в " глава на света".
 Многоизмерна картина на римската действителност, в която всеки има своя важна роля - императори и войници, сенатори и роби, търговци и занаятчии, гладиатори и жреци провокира учениците да търсят информация и да представят в рисунки частици от историята.