Добра практика на тема: „Тъкачеството занаят и изкуство“

28/04/2023

 Днес- 28.04.2023 г., г- жа Тодорова, ръководител на Кръжок по тъкачество "Вълшебни нишки" по НП "Занимания по интереси, споделя добра практика пред бъдещите петокласници, петокласниците от ГЦОУД, родители, г- жа Св. Вутова- ресурсен учител, г- жа Пл. Костадинова- психолог в нашето училище, г-жа Ив. Димитрова- учител начален етап.

Основната цел на урока е опознаване с бъдещите петокласници и въвеждането им в занаята тъкачество.

В предхождащ открит урок, учениците от IV клас са запознати с една от техниките в тъкачеството. В споделената практика е представена нова техника, която учениците усвояват.

 Родител демонстрира пред ученици плетене на две куки и различни видове плетки, а ученичка от V клас- изработване на миниатюрни цветчета върху изтъкано пано. 

Учениците с интерес демонстрират новата техника и заявяват, че през следващата учебна година ще участват в заниманията по тъкачество.

С любопитство и възхищение гостите разглеждат изработени пана от учениците.

 На раздяла си пожелаваме творческо вдъхновение и обещаваме нова среща в работилничката.