Диплом от МОН , Национален дворец на децата за ОУ "Христо Ботев"-гр.Бургас , кв.Ветрен и г-жа Ж.Тодорова за високи педагогически и художествено-творчески постижения

01/11/2021