Денят на народните будители с II клас

27/10/2023

 По повод предстоящия празник 1 ноември - Ден на народните будители, второкласниците заедно със своите учители и родител на ученик от класа, с голямо въодушевление и ентусиазъм се включват в урока посветен на народните будители. 

Детската любознателност и признателност към народните просветители е умело подбудена от специално подготвена беседа, възрожденски песни, образователни игри и задачи , кутия на добрите постъпки , подготвени и представени от госпожа Св. Вутова – родител на един от второкласниците.