Ден на европейските автори #ReadWithEurope

15/03/2023

 Денят на европейските автори е инициатива на Европейската комисия, ръководена от комисар Мария Габриел, за да свърже отново по-младите поколения с четенето на книги и да им помогне да открият многообразието на европейската литература.

 Книгите и четенето могат да дадат възможност на  младите хора да се ангажират с продължаващите социални и лични предизвикателства.

 Денят е  възможност да се подчертае значението на всички програми и инициативи, които вече се провеждат в отделните страни от ЕС за насърчаване на четенето.

 ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен ще срещне своите ученици с модел за подражание, успял в областта, в която работи и се развива и със спортист.

Учениците ще научат повече за гостите при провеждането на инициативата на 27.03.2023 г. в НЧ "Обнова 1923" с начален етап и във "Физкултурен салон" с прогимназиален етап.