Да съставим приказка

17/02/2023

 Ученици от III-ти клас, заедно с г-жа Костадинова - психолог в ОУ "Христо Ботев", се докосват до приказната терапия чрез упражнението "Да съставим приказка".

 С помощта на творческа дейност, третокласниците представят как приказните герои се справят с реални житейски ситуации. 

 По време на часа учениците работят ефективно в екип, като прилагат умения за сътрудничество и толерантност.


 Какви са ползите от приказната терапия? 

- Учи ни да преодоляваме трудностите, да вземаме решения;

- Приказките показват, че няма безизходни ситуации; 

- Развива креативността и творчеството;

 - Подпомага естествената комуникация;

- Подобрява словесния език; 

- Формира умение за изразяване на емоциите;

- Насърчава ученикът да прави изводи и го подтиква към размисли;

 - Намалява нивото на тревожност.