"Да помогна сам на себе си"

04/12/2023

 Днес- 04.12.23г. се провежда подкрепяща среща на родители на деца със специални потребности с водещ Пл. Костадинова - психолог в ОУ "Христо Ботев" на тема: "Свързване със същността".

По време на разговора родителите споделят за ресурсите, които им помагат и им дават възможност да продължат напред. Припомнят си нещата, които обичат и ги повдигат в трудни моменти.

Осъзнаването на ресурсите ни е необходимо, за да сме проактивни и отговорни. Да можем да влезем в ролята на компетентен защитник, който има знанията и уменията да ни подкрепя.