Да почистим училищния двор сами

04/11/2022

 На 4.11.2022г. в училището ни се проведе " Еко акция " . 

Четвъртокласниците заедно с г-жа А.Стоянова почистиха училищния двор около своите класни стаи и игрищата.

Петокласниците заедно с г-жа Ж.Тодорова почистиха около сградата на прогимназиален етап.

 След почистването дискутираме защо е важно всеки от нас да пази планетата Земя и как да допринесем това да стане.

На учениците представяме видеоматериали, които са свързани с вредите от замърсяването.

 Учените и властите отдавна са загрижени за екологичната ситуация в света, която се влошава всяка година. Причината се крие в човешката дейност в природата, често водеща до нарушаване на екологичното равновесие. 

Екологичното образование и възпитание на младото поколение е неотложна  задача, която ние сме си поставили. Формиране на чувство за принадлежност и привличане на вниманието на подрастващите към екологичните проблеми в нашия град, в нашата страна и в световен мащаб, ще доведе до един по- чист свят.

 Обещаваме да изхвърляме отпадъците само на определените за това места, за да е нашето училище чисто и приветливо.