Чистотата на водата и въздуха в моя роден край

21/03/2022

 В час по Човекът и природата учениците от V клас изработиха проекти на тема " Чистотата в моя роден край- водата и въздуха". Учениците работиха в екипи, а часът премина в много усмивки и весели моменти. 
Най-добрите проекти са отличени с отлични оценки.