Урок по родолюбие в III клас

07/11/2022

  Днес, 7.11.2022 г. учениците от III клас в " Урок по родолюбие", проведен в Час на класа, представят проекти, онагледени със снимки на посетени от тях забележителности в България.

Третокласниците рецитират стихотворения за България, а включените нагледни дейности стимулират учениците към активно участие в урока и прилагане на знания, усвоени в предходните класове.