ФУЧ "Активни и здрави" - "Игри на волята"

23/09/2020

 На 23.09.2020 година учениците от V иновативен клас във ФУЧ "Активни и здрави" пресъздадоха "Игри на волята". 

Учениците бяха разделени на два отбора. Много емоции, размисли, разбор на играта и разбира се радост от постигнатото.

Интердисциплинарния подход, чрез който учениците придобиват умения за откриване, проучване и развитие на познанията са в определен познат контекст, работейки в екипа и групата за активна дейност и мотивация на учениците. 

Състезателният характер и интегрирането с любимия учебен предмет "Физическо възпитание и спорт" прави тези уроци желани , чакани и интересни за учениците .