Благодарим Ви!

22/12/2023

 Училищното ръководство на ОУ "Христо Ботев", гр. Бургас, кв. Ветрен изказва своята благодарност към ученици, родители и учители за организирането и провеждането на Коледен базар.

Вие сте добрият пример, който трябва да се следва!

Пожелаваме Ви светли празници!

Бъдете благословени!