Аз уча геометричните фигури

22/11/2023

 Учениците от четвърти клас работят върху проект ,,Аз уча геометричните фигури,,.

Целта на проекта е да се вложат усилия и креативност, за да се преодолеят трудностите по  разпознаване на фигурите и прилагане на знанията при решаване на текстови задачи.