Арт терапия

24/01/2024

  Днес, 24.01.2024 г., психологът на ОУ "Христо Ботев"- Пламена Костадинова провежда обучение с терапевтични карти. 

Учениците от IV клас имат възможност да изследват собствените си чувства, реакции и динамика във взаимоотношенията чрез проективния процес в арт терапията. Учениците създават история, в която разпознават емоции, които изпитват, но им е трудно да изразят или разпознаят.

Четеритокласниците участват активно, задават въпроси и отправят молба за нови срещи.