Апостоле, ти пример си за нас!

19/02/2024

 Учениците от IV клас с класен ръководител г-жа М. Желева отбелязват 151 години от обесването на Апостола на свободата Васил Иванов Кунчев.

Запознават се с тефтерчето на Дякона,закупено от класа по време на екскурзията до град Карлово през изминалата учебна година.

Изработват табло с моменти от живота и дейността на Левски. Пеят любимата си песен: ,,Апостоле, ти пример си за нас!"

Заявяват, че искат да бъдат българчета, обичащи и знаещи за родната страна.