Апостола в песен

23/02/2023

  Безспорно, когато слушаме деца да пеят песни за Апостола, вълнението е неописуемо и често сълзите сами се стичат по лицето ни.
Един такъв пример за чистосърдечно родолюбие е тази красива, но много тъжна песен (каквото е обесването на Апостола). Песента докосва душата на всеки българин по изключителен начин, именно заради посланието на децата и плача на гората... Трогателна песен!