22 март- Световен ден на водата и климатичните промени

22/03/2023

 Ученици от VI в час по "Човекът и природата" представят своите проекти, свързани с опазването на водата и климатичните промени. 

В проектите са засегнати проблеми, пред които човечеството е изправено.

 Учениците разказват за озоновата дупка, парниковия ефект и как всеки може да допринесе за опазването чистотата на водата.