16 ноември- Международен ден на толерантността

16/11/2022

 Нека днес да си зададем въпроса: Толерантни ли сме?

 Учениците от V клас в часовете по Занимания по интереси с г-жа Ж. Тодорова, дискутират по темата: Винаги ли приемаме различните от нас?

Проявяваме ли добронамереност, съпричастност, уважение?

 На учениците бе представен кратък видеоматериал по темата и задача да опишат случка с проява на толерантност от тяхна страна.

 Вижте какво споделиха петокласниците:

Алекс:" Вчера видях  възрастен човек, който се придвижваше трудно.Минаваха много деца покрай него, но не му обръщаха внимание, а той молеше да му купим хляб.
Аз отидох и му купих хляб, а той от благодарност ми каза да задържа рестото."

Илия:" Когато не бях много гладен, отстъпих своята храна на съученичка, Тя много обича сготвени храни."


Стоян: " Мой съученик искаше да нарани друг съученик, но аз се намесих и го предпазих."


Неделчо: " Аз често отстъпвам част от моя обяд на съученичка, когато тя няма нищо за обяд."


Димитър:" Последния път, когато аз проявих толерантност беше, когато дадох част от храната си на съученик."


Дамян: " Днес насърчавах съучениците си в часа по Физическо възпитание, тогава и те започнаха да ме подкрепят, че мога да се справя."


Стефани: " Давам на мой съученик да използва материалите ми за рисуване.

Важно е да си помагаме!"


Цветелин: " Аз често разговарям със съученик, който е нов в класа и не е българин по народност. Той е много добър и не му е лесно, че живее в друга страна и трябва да научи нашия език."


Васелена: " В часа по Физическо възпитание и спорт подкрепях моя съученичка. Тя се почувства уверена и отбеляза точка."


Ралица: " Всеки ден след училище отивах при моята баба и я питах дали има нуда от нещо.

Когато искаше продукти, аз отивах до магазина и изпълнявах нейните поръчки.

Често през почивните дни я посещавах, за да не се чувства самотна."