16 ноември-Международен ден на толерантността

16/11/2021

 На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на  Организация на обединените нации (ООН) е приета Декларация за принципите на толерантността. 

Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност.
"Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност."
За да има толерантност - трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
 Макар и в обучение от разстояние в електронна среда , ние отново говорим и даваме примери,изготвяме рисунки и си напомняме , че проявите на толерантност са  в основата на добрите отнощения...

 "Позовавайки се също така, че Всеобщата декларация за правата на човека потвърждава, че "Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията" (член 18), "на убеждение и на изразяването" (член 19), и че образованието "трябва да съдейства за разбирателството, толерантността и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи "(член 26)."