150 години без Апостола! Име, което всички знаем и носим в сърцата си - Васил Левски!

17/02/2023

 По случай годишнината от гибелта на Дякона учениците от II клас изнасят рецитал с признание за делото на този свят българин!
 В "Час на класа" с г-жа Светла Манджукова и в "Занимания по интереси" с г-жа Петя Колева учениците се запознават с живота и делото на Апостола, изработват книжка,с интерес гледат презентация и участват в попълването на кръстословица с включени въпроси за родното му място, имената на родителите му и мястото, където е заловен. Учениците избират любима мисъл от Васил Левски и я записват върху лист с изображението на  България. 

Повечето от тях харесаха цитата: "Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си..."