145 години от Освобождението на България

02/03/2023

 На 01.03.2023г. учениците от IV клас с г-жа Т. Попова отбелязват 3 март - Нaционалния празник на България с изработването на книжка и рецитиране на стихотворения.